Coach Duy Nguyen's Podcast

EP 38 | KẺ THÙ SỐ MỘT ĐANG PHÁ HOẠI CÔNG VIỆC CỦA BẠN

September 01, 2021 Coach Duy Nguyen Season 1 Episode 38
Coach Duy Nguyen's Podcast
EP 38 | KẺ THÙ SỐ MỘT ĐANG PHÁ HOẠI CÔNG VIỆC CỦA BẠN
Show Notes

Trong Podcast hôm nay, Duy sẽ chia sẻ với bạn: KẺ THÙ SỐ MỘT ĐANG PHÁ HOẠI CÔNG VIỆC CỦA BẠN

Bạn hãy nhớ rằng: Bán hàng không khó nếu bắt nguồn từ tâm của bạn
Chúc bạn một ngày hiệu quả
Hẹn gặp lại vào các chủ đề tiếp theo trong các podcast sau

Hãy comment / review và chia sẻ podcast này tới những người bạn quan tâm
Duy

#CoachDuyNguyen