Coach Duy Nguyen's Podcast

EP 46 | COACH DUY NGUYỄN LÀ AI ? BẠN NÊN TÌM AI ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO MÌNH ?

September 05, 2021 Coach Duy Nguyen Season 1 Episode 46
Coach Duy Nguyen's Podcast
EP 46 | COACH DUY NGUYỄN LÀ AI ? BẠN NÊN TÌM AI ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO MÌNH ?
Show Notes

Hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi mà được tìm kiếm khá nhiều trên Google và Youtube:
Coach Duy Nguyễn là ai?

Và Tại sao tôi lại định vị thương hiệu của mình là Coach, tức là một huấn luyện viên, một người huấn luyện trong kinh doanh?

Nếu bạn muốn tìm hiểu sự khác nhau giữa Coach, huấn luyện viên, Consultant, người tư vấn, Trainer, người đào tạo, hay Mentor, người cố vấn, thì video hôm này là dành cho bạn

Và nếu bạn xem tới cuối video này thi tôi sẽ chia sẻ với bạn một lời khuyên, về việc chọn ai là người hướng dẫn cho mình.

Hãy theo dõi các podcast tại Coach Duy Nguyễn để giúp bạn thành công hơn trong công việc hàng ngày của mình
Bạn cũng có thể theo dõi các video hàng ngày trên Facebook và Youtube Coach Duy Nguyễn

Chúc bạn một ngày hiệu quả
#CoachDuyNguyen