Coach Duy Nguyen's Podcast

EP50 | 5 KỸ NĂNG MANG LẠI THU NHẬP CAO MÀ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP

October 27, 2021 Coach Duy Nguyen Season 1 Episode 50
Coach Duy Nguyen's Podcast
EP50 | 5 KỸ NĂNG MANG LẠI THU NHẬP CAO MÀ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP
Show Notes

Trong Podcast hôm nay, Duy sẽ chia sẻ với bạn 5 KỸ NĂNG MANG LẠI THU NHẬP CAO MÀ KHÔNG CẦN BẰNG CẤP

Hãy comment / review và chia sẻ podcast này tới những người bạn quan tâm.
Kiến thức mới sẽ được đăng lên podcast lúc 8 giờ tối vào thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần

Các podcast này được chuyển đổi từ Youtube @CoachDuyNguyen
Bạn có thể tìm xem video về các chủ đề này tại
www.youtube.com/coachduynguyen

Hãy nhớ rằng,
Bán hàng không khó nếu bắt nguồn từ tâm của bạn
Chúc bạn một ngày hiệu quả
Hẹn gặp lại vào các chủ đề tiếp theo trong các podcast sau

Duy