Coach Duy Nguyen's Podcast

EP 51 | 5 KĨ THUẬT GỌI ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC MÀ NGƯỜI NGHE KHÔNG THẤY PHIỀN

October 29, 2021 Coach Duy Nguyen Season 1 Episode 51
Coach Duy Nguyen's Podcast
EP 51 | 5 KĨ THUẬT GỌI ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC MÀ NGƯỜI NGHE KHÔNG THẤY PHIỀN
Show Notes

Trong Podcast hôm nay, Duy sẽ chia sẻ với bạn 5 KĨ THUẬT GỌI ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC MÀ NGƯỜI NGHE KHÔNG THẤY PHIỀN

Hãy comment / review và chia sẻ podcast này tới những người bạn quan tâm.
Kiến thức mới sẽ được đăng lên podcast lúc 8 giờ tối vào thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần

Các podcast này được chuyển đổi từ Youtube @CoachDuyNguyen
Bạn có thể tìm xem video về các chủ đề này tại
www.youtube.com/coachduynguyen

Hãy nhớ rằng,
Bán hàng không khó nếu bắt nguồn từ tâm của bạn
Chúc bạn một ngày hiệu quả
Hẹn gặp lại vào các chủ đề tiếp theo trong các podcast sau

Duy